Nederlandse taal

Het einde van de Nederlandse taal

Wie oren en ogen heeft valt het op: de invloed van het Engels neemt razendsnel toe. Dat heeft negatieve consequenties. Zo maken we meer grammaticale fouten. Twee woorden die aan elkaar horen, schrijven we steeds vaker met een spatie. Dat hoort zo in het Engels, dus denken we dat het in onze moedertaal ook zo hoort. Dat leidt tot potsierlijke constructies, zoals de website SOS spatiegebruik aantoont. Daarnaast worden krantenartikelen steeds vaker opgeleukt met Engelse woorden, gezegdes en uitdrukkingen. In een kwaliteitskrant stond dat de Israëli’s repten over een ‘bitter sweet victory’. Zou het? Spreken de joden geen Ivriet meer in Israel? Erger wordt het als overheidsinstellingen in vreemde talen hun boodschap gaan verkondigen. KlinktCancer Center soms prestigieuzer of minder dodelijk dan Kankercentrum?

Dramatische gevolgen heeft het Engels in ons onderwijs. Wetenschappers publiceren en doceren steeds vaker in het Engels. Je krijgt dan de bizarre situatie dat Nederlandse studenten met Nederlandse docenten in het Engels communiceren. Het gevolg? Een verkeerde focus op taal, die ten koste gaat van de diepgang en begrip van het vak. Doodzonde. Taal is meer dan een nuttig hulpmiddel om een boodschap van zender naar ontvanger over te brengen. De Nederlandse taal is niet mooier of lelijker dan andere talen, maar het is wel onze taal. Als er iets is dat ons verbindt, dan is het taal. Zonder de Nederlandse taal houden we alleen nog maar Sinterklaas, Oranje en het Koningshuis over als bestaansrecht voor ons polderlandje.

Het eerste wat een beetje dictator doet is het verbieden van alle regionale talen. Zo ook in Spanje onder Franco (1939-1975). In 1975 werd Spanje een democratie. Regionale talen werden vanaf de jaren ’80 actief gestimuleerd en nu spreken, lezen en schrijven Spaanse jongeren deze talen doorgaans beter dan hun ouders. Dat kleinere talen gedoemd zijn tot uitsterven is een misplaatste vooruitgangsgedachte. Taal sterft niet vanzelf uit, taal sterft alleen maar uit als de sprekers de taal laten uitsterven. Progressief Nederland, van links tot rechts, heeft geen boodschap aan begrippen als nationale identiteit, vaderlandse geschiedenis of de Nederlandse taal. Integendeel, we moeten vooruit, verder, naar de overkant van de heuvel, het dondert niet waarheen als we maar door denderen.

Waar verschraling en verarming van taal toe kan leiden, beschrijft George Orwell in zijn boek 1984. De personages in zijn boek hebben zo’n beperkte woordenschat, dat zij geen subversieve gedachtes meer kunnen hebben. Deze nieuwspraak legt de dictatoriale regering op aan de bevolking, want zij tolereert geen afwijkende meningen. In Nederland leven we niet onder het juk van een dictatuur. We zijn zelf verantwoordelijk voor de verkwanseling van onze taal. Wij Nederlanders lijken daarom meer op Huxley’s personages uit ‘The Brave New World’. In de technologische perfecte staat van Huxley ‘hoeven’ mensen niet langer te kiezen: er wordt voor hen gekozen. Consumentisme is de nieuwe religie en de kerkdienst anno nu heet reclame. Kauwend op een zakje winegums, slurpen we een Coca-Cola leeg en kijken we naar‘The Voice of Holland’. Dat is onze soma.

3 gedachten over “Het einde van de Nederlandse taal

  1. Goed betoog. Het verontrustende aan taalverarming is dat verschillende krachten samen komen; onbegrip en desinteresse bij het publiek en een (vermeend) progressief taalafbraakbeleid bij de overheid. Taal is – in het huidige onderwijs – niet meer dan een set vaardigheden, een vehikel dat helpt bij situaties in het leven. Zo verwordt onze omgang met taal tot die van de toerist op de camping in Frankrijk: als ze je maar begrijpen. Taal is denken, om wijlen Heldring maar eens te parafraseren. De consequentie die hieruit voortvloeit, zal helder zijn.

  2. Uit mijn hart gegrepen. Ik erger me dood aan het vaak nutteloze gebruik van Engelse woorden als er een goed Nederlands woord voor is. Tegelijkertijd merk ik dat ik soms moeite moet doen om mijn NL kennis te handhaven. Je wordt onbewust toch beïnvloedt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *